Propozycja Szkoły Formatorów – Nadal Aktualna

Szkoła Formatorów – we współpracy z Akademią Ignatianum w Krakowie – prowadzi Międzywydziałowe Studia Podyplomowe z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej.

Umożliwiamy zdobycie kompetencji potrzebnych do pracy formacyjnej, zwłaszcza w seminariach i zgromadzeniach zakonnych.

Kandydaci oraz studenci odbywają tak zwane kolokwia wzrostu (1-2 razy w tygodniu), czyli regularne rozmowy indywidualne. Mają one na celu pomóc konkretnej osobie w jej integralnym rozwoju.

Trzyletni program studiów oparty jest na chrześcijańskiej wizji człowieka, zawartej w tradycji i nauczaniu Kościoła. Korzysta również z odkryć i metod współczesnej psychologii, zwłaszcza psychologii głębi. Studia uczą formatorów harmonijnego łączenia wymiaru ludzkiego z wymiarem duchowym, intelektualnym, wspólnotowym i apostolskim.

Wykłady w „Szkole Formatorów” prowadzone są metodą seminaryjną i trwają trzy lata. Zajęcia odbywają się w lipcu i trwają każdego roku od czterech do pięciu tygodni.

Odbywane praktyki mają na celu stwarzanie możliwości nabywania kompetencji dotyczących poradnictwa w zakresie życia i formacji chrześcijańskiej.

ks. dr Eugeniusz Jendrzej SJ

Email: [email protected]